תְּרוּמָה - Parashat Terumah

(Novilha Ruiva)

Shemot  (Ex) 25:1 - 27:19